Berty Podolník: INTERPRETACE - 3.12.07 v 17.00

Vernisáž 3. 12. v 17.00. Zahajuje první den filmových projekcí festivalu Cinepur Choice 2007 v Sále B. Bakaly.
www.cinepurchoice.cz. Výstava potrvá do 3. 2. 2008.

Bakala galerie
Žerotínovo nám. 6, Brno
www.bakalabrno.cz