Dita Pepe: portréty - 6.12.2007

Dita Pepe se narodila 1973 v Ostravě a fotografovat začala během svého pětiletého pobytu v Německu.
V roce 1996 začala studovat Institut tvůrčí fotografi e v Opavě a magisterské studium zakončila v roce
2003.

Ve své volné tvorbě se nejvíce věnuje svým autoportrétům s lidmi z jejího okolí nebo s muži, jako
jejich partnerka. Její práce byly mnohokrát publikovány v českých (Reflex, Blok, Dolce Vita, Instinkt)
i zahraničních Emma, GEO Wissen) časopisech a její práce bylo možné vidět na několika přehlídkách
současného umění a fotografi e.