Dufek-Deutelbaum: Poposs - 29.11.2007

Výstup fotografického projektu Poposs Charity Olomouc. Vystaveny budou fotografie zhotovené jednorázovými fotoaparáty FUJI. Autoři fotografií jsou zaměstnanci, klienti
a přátelé Charity Olomouc.