≡ PHOTO5

Občanské sdružení, jehož cílem je podpora aktivit spojených s fotografií v širším kontextu vizuální kultury a se zájmem o její sociální role a přesahy. Sdružení organizuje fotografické výstavy, performance, workshopy a přednášky.

V současné době se věnuje přípravě mezinárodního fotografického festivalu v Olomouci, kde představí současnou tvorbu umělců z Polska, Slovenska, Maďarska a Čech.