≡ PŘEDNÁŠKY

Přednášky sdružení Photo5

Cyklus přednášek sdružení photo5 o fotografii začala od září roku 2007 po všeobecném zájmu olomoucké veřejnosti o fotografii a všechna témata s ním spojená. O tento zájem se velkou měrou zasloužili velké monografické výstavy fotografů a umělců Jindřicha Štreita, Miroslava Stibora a Vladimíra Havlíka probíhající v Muzeu umění v Olomouci v roce 2007.

1. JÁN POHRIBNÝ (www.pohribny.cz)

absolvoval FAMU v Praze roku 1986 a od té doby pracuje jako samostatný fotograf, příležitostný grafik a pedagog na ITF Slezské univerzity v Opavě.
Vede řadu workshopů doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha předními reklamními agenturami a vydavatelstvími. v tomto roce mu vychází kniha Magic Stones v nakladatelství Merrell Publishers.

Jan Pohribný nám na přednášce prezentoval průřez svou zajímavou a experimentální tvorbou od studentských let až po současné práce. Jan Pohribný proslul svým luminografickým přístupem k fotografii, kde uplatňuje kresbu světlem a světelnými zdroji. Jeho fotografie jsou barevné obrazy přírody zčásti vysněné, jakési zbytky snu o mýtických prakrajinách, plných rituálních světelných úkazů.
Na přednášku přišlo 25 posluchačů.
Doba přednášky: cca. 110min.


2. LENKA NĚMEČKOVÁ

absolvovala Ekonomicko-správní fakultu VUT v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduálně studovala také na univerzitě Bocconi v Miláně. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva autorského
a občanského, kdy se věnuje zejména autorskoprávní problematice a licenčním smlouvám, a dále ochraně osobnosti při pořizování a používání snímků a záznamů fyzických osob.

Na přednášce nám doktorka Lenka Němečková přednesla teoreticky laděné téma UMĚNÍ A PRÁVO, kde nám z hlediska své právnické profese představila různé případy, problémy a úskalí spojené s uměleckými díly. Přednáška byla nejen pro laickou veřejnost, ale tentokrát hlavně především pro umělce, fotografy, grafiky, sochaře, architekty a všechny ostatní potenciální umělce, kteří se chtěli v rámci své tvorby dozvědět jaká autorská práva a povinnosti máme vůči vlastním dílům.
Na přednášku přišlo kolem 25 posluchačů.
Doba přednášky: cca. 100min.

3. JIŘÍ THÝN (1977) www.sudek-atelier.cz, www.entrancegallery.com

patří k nejmladší generaci současných umělců. Je absolventem ateliéru fotografie u prof. Pavla Štechy na pražské VŠUP, s roční stáží na AVU a UIAH Helsinky. Člen skupiny Ládví vystavoval samostatně i skupinově v Ateliéru Josefa Sudka, Galerii Entrance, Well Gallery v Londýně, Galerie A. M. 180, Prague Biennale 3.

Na této přednášce nám Jiří představil kompletně svou dosavadní tvorbu a díla i s Krátkým dokumentačním filmem. Z celého cyklu přednášek byl asi nejvíce zajímavý a svou tvorbou hodně současný i nadčasový. Jiří Thýn na svou prezentaci přilákal hodně mladých lidí a studentů, kteří se zajímají o současné umění.
Na přednášku přišlo 21 posluchačů.
Doba přednášky: cca. 90min.

4. DITA PEPE

Dita Pepe se narodila 1973 v Ostravě a fotografovat začala během svého pětiletého pobytu v Německu.
V roce 1996 začala studovat Institut tvůrčí fotografie v Opavě a magisterské studium zakončila v roce
2003.Ve své volné tvorbě se nejvíce věnuje svým autoportrétům s lidmi z jejího okolí nebo s muži, jako jejich partnerka. Její práce byly mnohokrát publikovány v českých (Reflex, Blok, Dolce Vita, Instinkt) i zahraničních Emma, GEO Wissen) časopisech a její práce bylo možné vidět na několika přehlídkách současného umění a fotografie.

Na poslední přednášku Dity Pepe, díky jejímu světovému i domácímu renomé a populárnosti, zavítalo nejvíce posluchačů. Kapacita komorního galerijního prostoru U mloka byla zcela naplněna. Nejvíce přišlo mladých studentů, ale zhruba druhá polovina posluchačů byla z řad laické veřejnosti, která tvorbu Dity Pepe znala z uměleckých a fotografických časopisů. Osobní prezentace svých autoportrétů s muži a s ženami a jiné své dosavadní tvorby však tyto laiky přilákala přímo na naši přednášku do Galerie U mloka. Nakonec proběhla diskuse mezi diváky a autorkou.
Na přednášku přišlo 38 posluchačů.
Doba přednášky: cca. 100min.